Lokalny Ortodonta
Ortodoncja – porady i leczenie

Ortodonta a stomatolog

Posted in Uncategorized  by admin
December 27th, 2018

Zdrowy, pikny umiech, dziecko z aparatem ortodontycznym .Dziewczynka z kolorowym aparatem ortodontycznym

Czym różni się ortodonta od stomatologa? Można powiedzieć, że ten pierwszy to dentysta do

zadań specjalnych. Ortodonta jest człowiekiem, którego z zawodowego punktu widzenia

interesują głównie wady zgryzu. Nie zajmuje się on kwestiami takimi jak dziury w zębach, leczenie

kanałowe itd. – on problemy związane z tym, co dzieje się w obrębie jamy ustnej, traktuje raczej

holistycznie. Ortodoncja jest jedną ze specjalizacji stomatologicznych, w przypadku której

pacjenci to najczęściej dzieci. Read the rest of this entry »

Comments Off

Ortodonta – jak wybrać?

Posted in Uncategorized  by admin
December 27th, 2018

Hands Holding Retainer For Teeth And Tooth Tray

Ortodonta to po prostu lekarz stomatolog, który wyspecjalizował się w jednej, dość wąskiej

dziedzinie – chodzi o wady zgryzu i wady szczękowo-twarzowe. Kontakt z tym specjalistą

najczęściej trwa przez całe lata, ponieważ wspomnianych defektów zwyczajnie nie da się usunąć

lekko, łatwo i przyjemnie. Ortodonta przywraca u pacjentów prawidłowe ustawienie zębów,

koryguje wady zgryzu i dąży do osiągnięcia właściwych proporcji, jakie powinny występować

pomiędzy dolnym a środkowym odcinkiem twarzy. W związku z ostatnim spośród wymienionych

zadań dziedzina, w której specjalizuje się ortodonta, coraz częściej nazywana jest ortopedią

szczękową. Do wspomnianego specjalisty można udać się również wtedy, gdy pojawia się

problem ze wstawieniem implantu, ponieważ brakuje dla niego miejsca. Read the rest of this entry »

Comments Off

Do kazdej probówki wlewa sie

Posted in Uncategorized  by admin
December 27th, 2018

Do każdej probówki wlewa się po 2 mI bezwodnika kwasu octowego i po 2 krople czystego kwasu siarkowego, używając jednej i tej samej pipety do wszystkich probówek. Po zatkaniu probówek korkami skłóca się je lekko i umieszcza w kolorymetrze w ciemnym miejscu na lh godziny, po czym porównywa się barwę płynów w probówkach. Znalazłszy probów- kę o barwie płynu najbardziej zbliżonej do barwy w probówce z materia- łem badanym umieszcza się obydwie probówki na arkuszu białego papieru i dodaje do probówki z silniejszym zabarwieniem odczynnika o składzie: 50 mI chloroformu, 20 ml. bezwodnika kwasu octowego i 20 kropli czy- stego kwasu siarkowego, Dla przekonania się czy barwa płynów w obu probówkach jest teraz jednakowa, odlewa się po skłóceniu z probówki, do której dodano odczynnik, tyle mI cieczy, ile dodano odczynnika, wsta- wia obydwie probówki do kolorymetru i porównuje zabarwienie, patrząc z góry na dół przez warstwę cieczy na szkło mleczne lub z dołu na odbicie w szkle lustrzanym. W ten sposób poziom płynów w obu probówkach, scv porównywa się ich barwę, jest zawsze jednakowy. Read the rest of this entry »

Comments Off

Wykonanie: Etap 1: Do kolbki

Posted in Uncategorized  by admin
December 27th, 2018

Wykonanie: Etap 1: Do kolbki pojemności 100 ml z chłodnicą zwrotną wlewa się 2-4 ml badanego materiału i 20-30 ml 8ro roztworu ługu sodowego w 60ro alkoholu. Umieściwszy kolbkę we wrzącej łaźni wodnej zmydla się jej zawartość przez 2 godziny. Następnie po zlaniu zawartości kolbki do lejka rozdzielczego dodaje się po jej ostygnięciu do 40-50oC 50 ml eteru etylowego i silnie skłóca w ciągu jednej minuty (do 20 razy). War- stwę eterową sączy się przez odtłuszczony sączek Schleicher-Schlilla. Pozostałość ogrzewa się do 40-50 st. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries