Lokalny Ortodonta
Ortodoncja – porady i leczenie

Autologiczny przeszczep jako konsolidacja agresywnego chłoniaka nieziarniczego AD 3

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2019

Wszyscy pacjenci byli w grupie o wysokim poziomie średniego ryzyka lub grupie wysokiego ryzyka określonej według IPI. Przeprowadzono centralny przegląd patologiczny w celu ustalenia kwalifikowalności, a ostateczna diagnoza została wydana na podstawie kryteriów Światowej Organizacji Zdrowia z 2008 r.17 W każdym momencie można było zarejestrować pacjenta przed drugim cyklem chemioterapii indukcyjnej; pacjenci z odpowiedzią zostali losowo przydzieleni do grupy badanej po pięciu cyklach indukcji. Rekrutacja rozpoczęła się 15 sierpnia 1999 r., A zakończyła się 15 grudnia 2007 r., Kiedy osiągnięto cel rejestracji. Badanie zostało zaprojektowane przez kierownictwo komitetów chłoniaków amerykańskich i kanadyjskich grup spółdzielczych i zostało zatwierdzone przez National Cancer Institute. Dane zostały zebrane i przeanalizowane przez Centrum Statystyczne SWOG i ocenione przez wszystkich autorów. Pierwszy szkic manuskryptu został napisany wyłącznie przez pierwszego autora. Wszyscy autorzy dokonali przeglądu rękopisu, podjęli decyzję o przesłaniu go do publikacji oraz zapewnili kompletność i dokładność danych i analiz. Nikt, kto nie jest wymieniony jako autor, przyczynił się do napisania manuskryptu. Pełny protokół i jego poprawki są dostępne pod adresem. Bristol-Myers Squibb dostarczył nieograniczone opłaty za uczestnictwo w rejestrowanych miejscach, aby pokryć wydatki związane z badaniem dla uczestników badania, ale nie mieli oni żadnej roli w gromadzeniu ani analizie danych ani w przygotowaniu manuskryptu.
Badanie przeprowadzono zgodnie z wytycznymi Deklaracji Helsińskiej i Dobrej Praktyki Klinicznej i zostało zatwierdzone przez lokalną instytucję ds. Przeglądu w każdej z uczestniczących stron. Pacjenci byli zobowiązani do przedstawienia pisemnej świadomej zgody przed rejestracją.
Plan traktowania
Stratyfikację przeprowadzono na podstawie kategorii ryzyka IPI. Pacjenci byli leczeni pięcioma cyklami chemioterapii indukcyjnej za pomocą CHOP lub R-CHOP podawanymi co 3 tygodnie; pacjenci z co najmniej częściową odpowiedzią po cyklu 5 zostali losowo przydzieleni do otrzymania albo trzech dodatkowych cykli chemioterapii indukcyjnej (grupa kontrolna) albo pojedynczego cyklu, a następnie autologicznego transplantacji komórek macierzystych (grupa transplantacyjna) (Fig. S1 w dodatkowym dodatku) . R-CHOP zastosowano w miejsce CHOP u pacjentów z chorobą CD20 +, począwszy od kwietnia 2003 r. (Dwie trzecie pacjentów zostało zapisanych po tym terminie). Pacjenci przydzieleni do transplantacji przeszli napromienianie całego ciała (12 Gy w ośmiu frakcjach 1,5-Gy dwa razy dziennie w dniach od -8 do -5) lub otrzymali karmustynę w dużych dawkach (300 mg na metr kwadratowy powierzchni ciała) w ciągu dnia -6 z dużą dawką etopozydu (60 mg na kilogram skorygowanej idealnej masy ciała) podanej w dniu -4 i dużej dawce cyklofosfamidu (100 mg na kilogram idealnej masy ciała) podanej w dniu -2.17. Decyzja o zastosowaniu napromieniania całego ciała była wykonane przez badaczy strony
[podobne: nawykowe zwichnięcie rzepki, omułek zielonowargowy właściwości, forever slim tabletki gdzie kupić ]

Tags: , ,

No Responses to “Autologiczny przeszczep jako konsolidacja agresywnego chłoniaka nieziarniczego AD 3”

 1. Victoria Says:

  nie trzeba katować się restrykcyjnymi detoksami

 2. Aniela Says:

  [..] Cytowany fragment: odszkodowania za błędy medyczne[...]

 3. Chuckles Says:

  Samemu się jest tępotą i innych pouczać

 4. Mental Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do 5 najlepszych suplementów[...]

 5. Lidia Says:

  czy to moze zagrażać życiu nienarodzonego dziecka?

 6. Swampmasher Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu ortodonta Kraków[...]

 7. Mindless Bobcat Says:

  Oczywiście, że można przedawkować witaminę C.

Powiązane tematy z artykułem: forever slim tabletki gdzie kupić nawykowe zwichnięcie rzepki omułek zielonowargowy właściwości