Lokalny Ortodonta
Ortodoncja – porady i leczenie

Autologiczny przeszczep jako konsolidacja agresywnego chłoniaka nieziarniczego AD 8

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2018

Dodatkowych 7 pacjentów przeżyło bez progresji po alternatywnej terapii ratunkowej. Ogółem 18 (29%) z 62 pacjentów w grupie kontrolnej, którzy mieli nawrót, przeżyło bez choroby. Spośród 28 pacjentów w grupie transplantacyjnej, którzy mieli nawrót (mediana czasu do nawrotu, 6 miesięcy), 23 (82%) zmarło, większość po chemioimmunoterapii ratującej nie wywołała drugiej remisji. Allogeniczny przeszczep komórek macierzystych przeprowadzono u 3 pacjentów, z których 2 zmarło na skutek działania toksycznego, a z nich miał późniejszy nawrót, ale był żywy w momencie pisania.
Dyskusja
Liczne badania III fazy przed autologicznym przeszczepieniem komórek macierzystych nie potwierdziły korzyści w zakresie przeżycia u pacjentów wysokiego ryzyka, ale na wynik negatywny w tych badaniach duży wpływ miał projekt badania; pacjenci byli zazwyczaj losowo przydzielani do grupy terapeutycznej w momencie rozpoznania, a około 15% nie otrzymało przypisanej terapii z powodu wczesnego progresu19, a aż jedna trzecia osób przypisanych do przeszczepu ją odrzuciła.6-14 Nasze badanie odzwierciedliło LNH-87 projekt próbny; w wyniku tego wskaźnik rezygnacji był znacznie zmniejszony, a tylko 5% pacjentów przypisanych do grupy transplantacyjnej odrzuciło zabieg. Podobnie jak w wielu randomizowanych badaniach i kilku metaanalizach, 20,21 nasze badanie wykazało poprawę przeżycia wolnego od progresji dla połączonych grup wysokiego ryzyka i wysokiego pośredniego ryzyka, ale bez poprawy ogólnego czasu przeżycia, prawdopodobnie dlatego, że 29% pacjenci z nawrotem lub progresją po standardowej terapii mieli długotrwałe przeżycie bez progresji po leczeniu ratunkowym, które często obejmowało transplantację. Wyniki były podobne w przypadku pacjentów z chorobą T-komórkową i pacjentów z chorobą B oraz u pacjentów z chorobą z komórek B, wyniki były podobne w przypadku pacjentów leczonych za pomocą R-CHOP i pacjentów leczonych samym CHOP. Ponadto, nie obserwowaliśmy wzrostu liczby późnych powikłań, w tym raków szpikowych związanych z leczeniem, u pacjentów, którzy przeszli transplantację, w porównaniu z pacjentami w grupie kontrolnej, prawdopodobnie z powodu czasu przeszczepienia w tym badaniu.
Różnica pomiędzy czasem przeszczepienia a grupą kontrolną różniła się między czasem przeżycia bez progresji a czasem przeżycia całkowitego wśród pacjentów w podgrupie wysokiego ryzyka. Chociaż to odkrycie ma pewną wiarygodność, ponieważ pacjenci w badaniu byli stratyfikowani zgodnie z ryzykiem, analiza ta nie była wstępnie zaplanowana, a badanie nie było zasilane, aby rozwiązać ten problem związany z podgrupą. Tak więc, ustalenie to należy zweryfikować prospektywnie, chociaż podjęcie takiego badania byłoby trudne, biorąc pod uwagę niewielki odsetek pacjentów z chorobą wysokiego ryzyka
[podobne: kolendra mielona, usg stawu skokowego warszawa, skierowania nfz i kolejka ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kolendra mielona skierowania nfz i kolejka usg stawu skokowego warszawa