Lokalny Ortodonta
Ortodoncja – porady i leczenie

CZYNNIKI ULATWIAJACE KONTAKT

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2018

CZYNNIKI UŁATWIAJACE KONTAKT. Najnaturalniej i najsensowniej nawiązują się kontakty we współdziałaniu, Wspólna gra w drużynie, wspólna nauka w kółku, wspólna praca w zespole – to droga do bogatych i żywych stosunków, Kontakty w grupach i w większych środowiskach nabierają szczególnej intensywności w okresach krytycznych, w chwilach entuzjazmu, zagrożenia i walki. W takich sytuacjach tworzy się więź wspólnego zainteresowania i cementuje się wielkie razem. Niejeden odludek stał się innym człowiekiem, gdy sam się włączył lub gdy ułatwiono mu włączenie się do pracy czy akcji w grupie. Poza tym czynnikiem ułatwiającym kontakty jest oczywiście bliskość w przestrzeni – mieszkanie w tej samej wsi, dzielnicy, kamienicy. Co prawda socjologowie stwierdzają zanik sąsiedzkich kontaktów. Zwłaszcza ludzie zamożni, choćby mieszkali drzwi w drzwi, na ogół się nie znają. Tłumaczy się to ich samowystarczalnością: niczego od siebie nawzajem nie p otrzebują, nie podrzucają sobie dzieci, nie pożyczają narzędzi. Zanikaniu sąsiedzkiej więzi zapobiega inicjatywa niektórych osiedli i spółdzielni, które organizują wymianę usług oraz wspólną troskę o dom i otoczenie. To piękna myśl, wychodząca ze słusznego założenia, że pewne organizacyjne ramy sprzyjają naturalnemu rozwojowi stosunków opartych na wzajemnej pomocy w zaspokajaniu potrzeb indywidualnych i społecznych. Gdy częściej będziemy wyciągać z tej prawdy praktyczne wnioski, przestaniemy tak zapamiętale iść w kierunku tworzenia coraz większych tłumów coraz samotniejszych jednostek. [przypisy: aparat wunderera, dyżury aptek radomsko, instytut żywności i żywienia piramida ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: aparat wunderera dyżury aptek radomsko instytut żywności i żywienia piramida