Lokalny Ortodonta
Ortodoncja – porady i leczenie

Do kazdej probówki wlewa sie

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Do każdej probówki wlewa się po 2 mI bezwodnika kwasu octowego i po 2 krople czystego kwasu siarkowego, używając jednej i tej samej pipety do wszystkich probówek. Po zatkaniu probówek korkami skłóca się je lekko i umieszcza w kolorymetrze w ciemnym miejscu na lh godziny, po czym porównywa się barwę płynów w probówkach. Znalazłszy probów- kę o barwie płynu najbardziej zbliżonej do barwy w probówce z materia- łem badanym umieszcza się obydwie probówki na arkuszu białego papieru i dodaje do probówki z silniejszym zabarwieniem odczynnika o składzie: 50 mI chloroformu, 20 ml. bezwodnika kwasu octowego i 20 kropli czy- stego kwasu siarkowego, Dla przekonania się czy barwa płynów w obu probówkach jest teraz jednakowa, odlewa się po skłóceniu z probówki, do której dodano odczynnik, tyle mI cieczy, ile dodano odczynnika, wsta- wia obydwie probówki do kolorymetru i porównuje zabarwienie, patrząc z góry na dół przez warstwę cieczy na szkło mleczne lub z dołu na odbicie w szkle lustrzanym. W ten sposób poziom płynów w obu probówkach, scv porównywa się ich barwę, jest zawsze jednakowy. Jeżeli i teraz zabar- wienie nie jest takie samo w obu probówkach, wlewa się z powrotem te mI cieczy, które odlano przed porównaniem, dodaje jeszcze odczynnik i postępuje jak wyżej aż do otrzymania jednakowego zabarwienia w obu probówkach. Dostateczna wprawa umożliwia przeprowadzenie oznaczenia w kolo- rymetrze w ciągu 5-6 minut. Józef Rydygier uprościł w nasiej klinice tę metodę przez zmianę ozna- czania kolorymetrycznego, poleconego przez Orłowskiego, kolorymetrią bezpośrednią w spektofotometrze Pulfricha. W tym celu odparo- waną i wysuszoną pozostałość B, zawierającą cały cholesterol, wydobyty z 2 ml surowicy krwi, rozpuszcza się w 10 ml chloroformu najczystszego (przekroplonego) w kolbce ze szlifowanym korkiem pojemności 50 ml, następnie dodaje się 2 ml bezwodnika kwasu octowego (najlepiej z ampu- łek po 10 ml bezwodnika tego kwasu, by uniknąć pochłaniania przez niego pary wodnej z powietrza) oraz 2 ml odczynnika świeżo sporządzonego o składzie: 9 części bezwodnika kwasu octowego i 1 część kwasu siarko- wego stężonego naj czystszego. Roztwór wstawia się na 40 minut do cie- plarki o ciepłocie 37-38 st. C w ciemnym pokoju i fotoskopuje sIę następnie w przyrządzie Pulfricha, napełniaj c drugie naczyńko wodą. Używa się filtru S 61 i naczyńka o przekroju 10 mm. Określiwszy w ten sposób przy pomocy fotoskopu przepuszczalność światła w naczyńkach, odczytu- jemy na przyrządzie współczynnik ekstynkcji, tj. ujemny logarytm liczby wyrażaj ącej w odsetkach natężenie światła, przepuszczonego przez 1 cm warstwy badanego płynu. Ilość cholesterolu w mgo/a w badanej surowicy równa się iloczynowi od pomnożenia współczynnika przez 267, jeżeli wzięto do badania 2 ml surowicy. Jeżeli ilość cholesterolu w surowicy przekracza 200 mg%, to należy określić przepuszczalność światła w jiaczyńku o przekroju 5 mm i odczytany na fotometrze współczynnik ekstynkcji pomnożyć przez 2. Dla uzyskania dokładnego wyniku należy otrzymać jak naj czystszy cholesterol, gdyż nieodparowanie jego, domieszka kwasów tłuszczowych, mydeł oraz oksycholesterolu zmienia barwę próby Liebermann-Burchar- da oraz przejrzystość roztworu imoże być przyczyną błędów w obliczeniu. [więcej w: , kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, odzież bhp, filtry do wody ]

Tags: , ,

No Responses to “Do kazdej probówki wlewa sie”

 1. Lady Killer Says:

  Moja babcia miała raka płuca

 2. Eliza Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu ortodonta bielsko[...]

 3. Hightower Says:

  Wapnia najwiecej ma kapusta

 4. Antonina Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: gainer[...]

 5. Katarzyna Says:

  Co można zrobić zanim karetka dotrze,jak takiej osobie pomóc ?

Powiązane tematy z artykułem: filtry do wody kostiumy kąpielowe jednoczęściowe odzież bhp