Lokalny Ortodonta
Ortodoncja – porady i leczenie

Epidemiologiczne badanie choroby Lyme w południowej Szwecji czesc 4

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

Zachorowalność na chorobę z Lyme w południowej Szwecji w zależności od wieku i płci. Bary pokazują przypadki kobiet i mężczyzn; linia pokazuje częstość występowania w zależności od wieku. Całkowita częstość występowania boreliozy wynosiła 69 przypadków na 100 000 mieszkańców na rok (95-procentowy przedział ufności, 65 na 100 000 do 72 na 100 000), przy znacznej zmienności w siedmiu powiatach (zakres 26 na 100 000 do 160 na 100 000). Częstość występowania boreliozy była najwyższa we wschodniej części badanego obszaru. Ponadto, 48 procent pacjentów z boreliozą w hrabstwie o najniższym zapadalności (Malmöhus) zgłosiło, że prawdopodobnie zostali ukąszeni przez kleszcza podczas odwiedzania obszarów o dużej częstości występowania (ryc. 1). Rozkład przypadków według wieku i płci przedstawiono na rysunku 3.
Objawy kliniczne
Tabela 1. Tabela 1. Rozkład objawów boreliozy u 1471 pacjentów w południowej Szwecji. Najczęstszym objawem boreliozy był rumień wędrujący, odnotowany w 1139 spośród 1471 przypadków (77 procent); w 26 przypadkach stwierdzono liczne zmiany rumieniowe. Pojedyncze objawy boreliozy zaobserwowano w 1381 przypadkach (94 procent), a 90 pacjentów (6 procent) miało więcej niż jeden objaw (Tabela 1).
Nie było znaczących różnic w częstości różnych manifestacji wśród siedmiu powiatów lub między płciami. Jednak istniała różnica między dziećmi i dorosłymi. Dzieci częściej cierpiały na limfocytom i neuroboreliozę. Spośród 232 dzieci (<15 lat), 66 (28 procent) miało neuroboreliozę, a 16 (7 procent) miało limfocytoma, w porównaniu z 169 (14 procent) i 25 (2 procent), odpowiednio, 1239 dorosłych (P <0,001 dla obu porównań).
Neuroborelioza, potwierdzona w 235 przypadkach, była drugą najczęstszą manifestacją choroby. Najczęstszym objawem neurologicznym było zapalenie nerwów czaszkowych, które zgłoszono w 116 przypadkach. Nakłucie lędźwiowe wykonano u 74 pacjentów z zapaleniem nerwów czaszkowych, z których 42 miało zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (definiowane jako zwiększona liczba limfocytów). Zapalenie opon mózgowych bez zapalenia nerwów czaszkowych zgłoszono w 53 dodatkowych przypadkach. Radikuloneuropatia została zdiagnozowana w 40 przypadkach, a zapalenie mózgu i rdzenia w 5. Wśród 116 pacjentów z zapaleniem nerwu czaszkowego nerw twarzowy dotknięty został w 97, a więcej niż jeden nerw czaszkowy w 9.
Tick Bites
Spośród 1471 pacjentów z boreliozą 1157 (79%) było świadomych ukąszenia przez kleszcza przed wystąpieniem objawów. Obszar geograficzny, w którym doszło do ukąszenia przez kleszcza, mógł określić 1091 pacjentów, a anatomiczny – 1122. Geograficzny rozkład prawdopodobnie zakaźnych ukąszeń kleszczy został przedstawiony na ryc. 1. Szesnastu pacjentów otrzymało kleszcze w innych krajach, a 72 otrzymywał ukąszenia w hrabstwach Szwecji poza obszarem badań.
Rycina 4. Rycina 4. Anatomiczne umiejscowienie ukąszeń u kleszcza u 1122 pacjentów z chorobą z Lyme. Na tych schematycznych rysunkach każdy krzyżyk oznacza ugryzienie kleszcza. Osoby spoza figur pokazują poziom ukąszeń na ciele.
Rozkład anatomiczny ugryzienia kleszcza różnił się istotnie między dorosłymi a dziećmi (P <0,001) (ryc. 4). Najczęstszym miejscem u dzieci były uszy, w których wystąpiło 20 procent ich ukąszeń [patrz też: aparat wunderera, instytut żywności i żywienia piramida, skierowanie do poradni specjalistycznej wzór ]

Tags: , ,

Leave a Reply

Powiązane tematy z artykułem: aparat wunderera instytut żywności i żywienia piramida skierowanie do poradni specjalistycznej wzór