Lokalny Ortodonta
Ortodoncja – porady i leczenie

Fibrynoliza lub pierwotna PCI w zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST AD 2

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

Dane z badań zebrano za pomocą formularza elektronicznego i były zarządzane przez Pierrel Research, niezależnie od sponsora (Boehringer Ingelheim). Ostateczne dane zostały przekazane do University of Leuven, Belgia, w celu niezależnej analizy statystycznej. Pierwszy i ostatni autorzy napisali pierwszą wersję manuskryptu, a komitety wykonawcze i sterujące uczestniczyły w pisaniu kolejnych szkiców. Ostatni autor zapewnia dokładność danych i wierność tego raportu w protokole badania. Decyzja o przesłaniu manuskryptu do publikacji została podjęta przez komitet wykonawczy i zatwierdzona przez sponsora. Protokół badania został zatwierdzony przez krajowe organy regulacyjne, a także lokalny komitet etyczny w każdym ośrodku badawczym. Pacjenci
Pacjenci byli uprawnieni do włączenia do badania, jeśli pojawili się w ciągu 3 godzin od pojawienia się objawów, mieli objawy ostrego STEMI na kwalifikującym się elektrokardiogramie (co najmniej 2 mm w dwóch przylegających przewodach obwodowych lub przedsercowych) i nie mogli przejść pierwotnej PCI w ciągu godziny po pierwszy kontakt medyczny. Z naciskiem na randomizację przedszpitalną pacjenci, u których początkowo leczono medycznie, otrzymali tenekteplazę wraz z terapią przeciwpłytkową i przeciwzakrzepową, a następnie koronarografią w ciągu 6 do 24 godzin. W przypadku mniejszej niż 50% rozdzielczości odcinka ST w pojedynczym odprowadzeniu z maksymalnym wzrostem lub klinicznymi dowodami na niepowodzenie reperfuzji w ciągu 90 minut po fibrynolizie, przeprowadzono ratunkową interwencję wieńcową. Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę.
Terapie studyjne
Porównaliśmy strategię fibrynolityczną z pierwotną PCI wykonaną zgodnie z miejscową praktyką opartą na wytycznych, z wczesnym stosowaniem współistniejących leków przeciwpłytkowych i przeciwzakrzepowych, a także z dodatkowymi uznaniowymi antagonistami glikoproteiny IIb / IIIa. Tenekteplazę podawano w oparciu o wagę (30 mg, jeśli waga wynosiła 55 do <60 kg, 35 mg, jeśli waga wynosiła 60 do <70 kg, 40 mg, jeśli waga wynosiła 70 do <80 kg, 45 mg, jeśli waga wynosiła 80 do <90 kg i 50 mg, jeśli waga wynosiła> 90 kg) i była łączona z enoksaparyną o małej masie cząsteczkowej (30 mg dożylny bolus, a następnie wstrzyknięcie podskórne mg na kilogram masy ciała [0,75 mg za kilogram dla pacjentów w wieku .75 lat] co 12 godzin), z wyjątkiem pacjentów w wieku 75 lat lub starszych, u których pominięto dożylny bolus. Leczenie przeciwpłytkowe składało się z klopidogrelu w dawce nasycającej wynoszącej 300 mg (pominiętej u pacjentów w wieku powyżej 75 lat), następnie 75 mg na dobę i aspiryny (150 do 325 mg), a następnie 75 do 325 mg na dobę. Pilna angiografia wieńcowa w grupie fibrynolizy była dozwolona w dowolnym momencie w obecności niestabilności hemodynamicznej lub elektrycznej, pogarszającego się niedokrwienia lub progresywnego lub utrzymującego się uniesienia odcinka ST wymagającego natychmiastowej interwencji wieńcowej, zgodnie z oceną badacza.
Randomizacja została przeprowadzona przez interaktywny system odpowiedzi głosowej
[hasła pokrewne: forever slim tabletki gdzie kupić, spodziectwo bez spodziectwa, koszt aparatu ortodontycznego stałego ]

Tags: , ,

No Responses to “Fibrynoliza lub pierwotna PCI w zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST AD 2”

 1. Dominik Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: dobry psychoterapeuta warszawa[...]

 2. Prometheus Says:

  ból długo się utrzymuje należy udać się do lekarza

 3. Spider Fuji Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu ortodonta bielsko[...]

 4. Chuckles Says:

  ja nigdy nie miałam problemów dermatologicznych

 5. Maria Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu stomatolog lublin[...]

 6. Lena Says:

  To bardzo dużo, powinieneś zgłosić się do lekarza

Powiązane tematy z artykułem: forever slim tabletki gdzie kupić koszt aparatu ortodontycznego stałego spodziectwo bez spodziectwa