Lokalny Ortodonta
Ortodoncja – porady i leczenie

Krzywa progowa

Posted in Uncategorized  by admin
September 25th, 2018

Krzywa progowa (najniższa) i krzywe równej słyszalności wg Fletchera. Przy dodatkowej podniecie ucha, już pobudzanego podnietą o pewnym natężenie, głośność (odczucie subiektywne) przyrasta proporcjonalnie do logarytmu stosunku obu podniet. Logarytm dziesiętny stosunku energii najsilniejszej podniety (granica bólu) do podniety progowej w zakresie największej rozpiętości pola słuchowego wynosi 13. Te jednostki logarytmiczne nazwano belami, a ich części dziesiętne decybelami (db). Decybele bliższe są ilościowo przyrostom głośności aniżeli bele, a w zakresie niektórych częstości na poziomie pewnych natężeń są najmniejszymi odczuwalnymi przyrostami natężenia. Taki decybel nie jest bezwzględną wartością ani jednostką, wyraża on tylko stosunek dwóch wartości. Mając wartość dwóch podniet słuchowych obliczamy ich różnicę w db ze wzoru: n db = 10 log10 + . I oraz 11 są to natężenia tonu mierzone w watach na cm. Ponieważ natężenie tonu jest proporcjonalne do kwadratu ciśnienia, różnicę w db dwóch podniet, których znane są me natężenia, a ciśnienia fali głosowej (P i Pj w dynach na cm) obliczamy ze wzoru: n db = 20 log f . [przypisy: usg jamy brzusznej bielsko warszawa, usg jamy brzusznej bielsko, wykaz leków dla seniorów ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: aparat wunderera usg jamy brzusznej bielsko wykaz leków dla seniorów