Lokalny Ortodonta
Ortodoncja – porady i leczenie

Prad galwaniczny

Posted in Uncategorized  by admin
September 26th, 2018

Również prądem galwanicznym możemy wywołać odczyny błędnikowe. Prąd galwaniczny działa na pierwszy neuron nerwu przedsionkowego, więc odczyn galwaniczny wywołać można nieraz i wtedy gdy nie ma warunków do działania bodźców limfokinetycznych. W różnicowaniu klinicznym korzystamy niekiedy z tej właściwości bodźca galwanicznego. Jeśli przy jednym z uszu (na wyrostku sutkowym lub przed skrawkiem) przyłożymy katodę, a anodę w miejscu obojętnym, np. na piersiach, i włączamy prąd o natężeniu kilku miliamperów (5 do 10), wtedy wystąpi drobny oczopląs poziomo-obrotowy w stronę katody; zauważymy również skłon głowy i tułowia w kierunku wolnej fazy oczopląsu. Jeśli przy uchu ustawimy anodę, wtedy oczopląs uderzać będzie w stronę przeciwną. Za pomocą prądu galwanicznego możemy też wykonać badanie chronaksji nerwu przedsionkowego. Opisane odczyny, jak oczopląs, jego siła i charakter oraz czas trwania, skłony głowy i tułowia, siła i symetria zbaczania kończyn, siła stosowanych bodźców, wszystko to służy za miarę oceny, czy odczyn jest prawidłowy czy nieprawidłowy. [patrz też: glaxo zamówienia, modelowanie sylwetki warszawa, skierowanie do poradni specjalistycznej wzór ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: glaxo zamówienia modelowanie sylwetki warszawa skierowanie do poradni specjalistycznej wzór