Lokalny Ortodonta
Ortodoncja – porady i leczenie

Pritelivir hamujący prątek-helikazę dla zakażenia HSV-2 AD 2

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Pritelivir wiąże się z kompleksem złożonym z produktów genów UL5, UL8 i UL52.7 W przeciwieństwie do analogów nukleozydów pritelivir nie wymaga aktywacji przez fosforylację i jest aktywny w niezainfekowanych komórkach. Pritelivir wykazuje silne działanie in vitro przeciwko izolatom HSV-1 i HSV-2, w tym szczepom opornym na analogi nukleozydów, i wykazał skuteczność w badaniach na zwierzętach, w tym w badaniu infekcji narządów płciowych u świnek morskich. 8-10 W badaniach fazy pritelivir, nie zidentyfikowano żadnych problemów związanych z bezpieczeństwem, a końcowy okres półtrwania wynosił do 80 godzin.11 Aby zbadać skuteczność i bezpieczeństwo priteliviru w leczeniu zakażenia narządów płciowych HSV-2 i określić najskuteczniejszą, bezpieczną dawkę, przeprowadziliśmy badanie potwierdzające koncepcję w celu oceny wpływu czterech różnych dawek doustnego priteliviru na śluzówce wirusowe wydzielanie u dorosłych z zakażeniem narządów płciowych HSV-2.
Metody
Uczestnicy badania
Zapisaliśmy innych zdrowych dorosłych (.18 lat), którzy byli seropozytywni w kierunku HSV-2 i mieli historię opryszczki narządów płciowych. Uprawnieni uczestnicy mieli historię od jednego do dziewięciu nawrotów opryszczki narządów płciowych rocznie. Inne kryteria włączenia to wskaźnik masy ciała (waga w kilogramach podzielona przez kwadrat wysokości w metrach) między 18 a 35, stosowanie skutecznej antykoncepcji i normalne wyniki w testach laboratoryjnych, w tym elektrokardiografia i analiza moczu. Zakażenie ludzkim wirusem niedoboru odporności lub wirusem zapalenia wątroby typu B lub C, ciąża, immunosupresja, leczenie lekami, które indukują enzymy metabolizujące leki lub transportery (np. Karbamazepina lub fenytoina) były kryteriami wykluczenia. Odbiór innej terapii anty-HSV, spożywanie grejpfrutów i spożycie chininy lub produktów zawierających chinidynę były niedozwolone podczas badania. Wszyscy uczestnicy wyrazili pisemną świadomą zgodę.
Projekt badania i nadzór
Badanie zostało zaprojektowane jako randomizowane, równoległe, podwójnie zaślepione badanie kontrolowane placebo przez badaczy z University of Washington i przez sponsora, AiCuris, i było prowadzone przez FHI 360. Analizy statystyczne zostały wykonane przez autorów na Uniwersytecie w Waszyngton, zgodnie z planem statystycznym opracowanym wcześniej przez naukowców akademickich i branżowych. Zarówno autorzy akademiccy, jak i przemysłowi przyczynili się do wszystkich szkiców manuskryptu i zatwierdzili złożenie ostatecznego rękopisu do publikacji. Wszyscy autorzy mieli pełny dostęp do wszystkich danych, sprawdzali dokładność danych i ręczyli za wierność badania protokołowi i za kompletność prezentowanych danych. Badanie zostało zatwierdzone przez instytucjonalną komisję odwoławczą w każdym ośrodku badawczym
[hasła pokrewne: contix opinie, tabletki na uspokojenie bez recepty, koszt aparatu ortodontycznego stałego ]

Tags: , ,

No Responses to “Pritelivir hamujący prątek-helikazę dla zakażenia HSV-2 AD 2”

  1. Elena Says:

    Chcesz jeść zdrowo – nie kupuj w marketach

  2. Jan Says:

    [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu kamienie do masażu[...]

  3. Anna Says:

    Jestem w ciąży

Powiązane tematy z artykułem: contix opinie koszt aparatu ortodontycznego stałego tabletki na uspokojenie bez recepty