Lokalny Ortodonta
Ortodoncja – porady i leczenie

Pritelivir hamujący prątek-helikazę dla zakażenia HSV-2 AD 4

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Dodatkowe oceny bezpieczeństwa obejmowały badanie fizykalne, pomiary laboratoryjne i elektrokardiografię. Analiza statystyczna
Częstotliwość wykrywania HSV-2 (szybkość wydzielania) została zdefiniowana jako liczba dni z wymazem z narządów płciowych, który był dodatni dla HSV podzielony przez całkowitą liczbę dni, w których uzyskano wymazy z narządów płciowych. Pierwszorzędowym punktem końcowym było zmniejszenie odsetka wydzieleń HSV wśród uczestników otrzymujących pritelivir w stosunku do odsetka rzucania wśród uczestników otrzymujących placebo. Drugorzędowe punkty końcowe obejmowały częstość zmian w narządach płciowych, zmniejszenie liczby kopii wirusa HSV, częstość występowania nawrotów opryszczki i szybkość wydzielania subklinicznego.
Analiza zamiaru leczenia obejmowała wszystkich pacjentów, którzy zażyli co najmniej jedną dawkę badanego leku i uzyskali co najmniej jeden wymaz z wydzieliny narządów płciowych. Regresję Poissona z nadmiernym rozproszeniem użyto do oszacowania wpływu leczenia na odsetek wirusowego zrzucania i nawrotu zmian chorobowych, z określeniem obejmującym leczenie i płeć oraz losowym terminem dla badanego miejsca. W dniach, w których wykryto HSV, liczba log10 kopii DNA HSV była porównywana pomiędzy każdą z grup priteliviru i grupą placebo przy użyciu uogólnionych równań szacunkowych, które stanowiły korelację między powtarzanymi pomiarami na uczestnika. Zgodność między wykrywaniem HSV z wymazów uzyskanych przez uczestnika a wykryciem z uzyskanych przez badacza oceniano za pomocą statystyki kappa i współczynnika Spearmana.
Wyniki
Badana populacja
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka demograficzna i kliniczna uczestników badania. Badanie przeprowadzono w okresie od kwietnia do grudnia 2010 r. W siedmiu ośrodkach w Stanach Zjednoczonych. Wśród 261 osób poddanych badaniu przesiewowemu 156 poddano randomizacji; osoba, która przeszła randomizację, została uznana za niekwalifikującą się i nie otrzymała badanego leku lub nie uczestniczyła w badaniu. Główną przyczyną niekwalifikowalności był brak potwierdzonego serologicznie zakażenia HSV-2. Mediana wieku uczestników wynosiła 41 lat; 104 (67%) to kobiety, a większość z nich była biała (tabela 1). Mediana czasu trwania opryszczki narządów płciowych przed przystąpieniem do badania wynosiła 11 lat; 21% uczestników otrzymywało supresyjną terapię przed przystąpieniem do badania. W sumie 147 uczestników (94%) ukończyło badanie. Uczestnicy przerywali leczenie przedwcześnie z następujących powodów: wycofanie zgody (4 uczestników), zdarzenia niepożądane (3 uczestników), utrata kontroli (2 uczestników), ciąża (1 uczestnik) i nieprzestrzeganie protokołu (1 uczestnik). Mediana procentowej liczby dni, w których uzyskano waciki, wynosiła 100% (zakres od 11 do 100%); 80% uczestników uzyskało ponad 96% wymazów
[patrz też: sumamed ulotka, contix opinie, chlamydia pneumoniae leczenie naturalne ]

Tags: , ,

No Responses to “Pritelivir hamujący prątek-helikazę dla zakażenia HSV-2 AD 4”

 1. Samuel Says:

  Fajna historia

 2. Esquire Says:

  Article marked with the noticed of: Usługi pielęgniarskie Warszawa[...]

 3. Sara Says:

  Włókniaki można potraktować Brodacidem

 4. Shadow Chaser Says:

  Article marked with the noticed of: gluten[...]

 5. Little Cobra Says:

  Nie ma co się bać

 6. Gas Man Says:

  Article marked with the noticed of: depilacja laserowa Poznań[...]

 7. Ida Says:

  natury opatentowac biznes nie moze

Powiązane tematy z artykułem: chlamydia pneumoniae leczenie naturalne contix opinie sumamed ulotka