Lokalny Ortodonta
Ortodoncja – porady i leczenie

Pritelivir hamujący prątek-helikazę dla zakażenia HSV-2 AD 6

Posted in Uncategorized  by admin
December 8th, 2018

Względne ryzyko subklinicznego wydzielania przy dawkach 5 mg na dobę, 25 mg na dobę, 75 mg na dobę i 400 mg na tydzień wynosiło 1,26 (95% CI, 0,67 do 2,35, P = 0,48), 0,73 (95% CI, 0,37 do 1,47, P = 0,38), 0,16 (95% CI, 0,05 do 0,49, P = 0,001) i 0,47 (95% CI, 0,24 do 0,91, P = 0,02), odpowiednio. Pritelivir zmniejszał wydzielanie wirusów u mężczyzn i kobiet. Na przykład wśród mężczyzn w grupie 75 mg wyrzucanie HSV wystąpiło w 3,2% dni w porównaniu z 12,5% dni wśród mężczyzn w grupie placebo; u kobiet w grupie 75 mg wyrzucanie HSV wystąpiło w 1,6% dni w porównaniu z 18,3% dni w grupie placebo. Nie stwierdzono istotnej interakcji pomiędzy leczeniem za pomocą 75 mg priteliviru na dobę i na płeć, a także nie było znaczącej interakcji między leczeniem a miejscem.
Wpływ Priteliviru na zmiany w genitaliach
Aby ocenić wpływ priteliviru na objawy kliniczne zakażenia narządów płciowych HSV-2, obliczyliśmy odsetek dni, w których uczestnicy mieli zmiany w obrębie narządu rodnego według grupy badanej. Zmiany na narządach płciowych odnotowano w 9,0% dni z placebo, 12,5% z 5 mg priteliviru, 3,5% z 25 mg, 1,2% z 75 mg i 1,2% z 400 mg (Figura 1D). Ryzyko zmian w narządach płciowych wywołanych pritelivirem w porównaniu z placebo wyniosło 1,39 (95% CI, 0,59 do 3,30, P = 0,46) przy 5 mg priteliviru na dobę, 0,41 (95% CI, 0,16 do 1,09; P = 0,07) przy 25 mg dziennie, 0,13 (95% CI, 0,02 do 0,70, P = 0,02) z 75 mg dziennie i 0,13 (95% CI, 0,03 do 0,52, P = 0,004) z 400 mg tygodniowo. Ponadto obserwowano 12 nawrotów u uczestników otrzymujących placebo, 18 u uczestników otrzymujących 5 mg priteliviru na dobę, 12 u pacjentów otrzymujących 25 mg na dobę, 3 u pacjentów otrzymujących 75 mg na dobę i 6 u pacjentów otrzymujących 400 mg na tydzień (P = 0,04 do porównania placebo z 75 mg priteliviru na dobę).
U pacjentów otrzymujących pritelivir zmniejszono również wydalanie wirusa w czasie nawrotu uszkodzenia w sposób zależny od dawki (Tabela 2). W grupie placebo wykryto HSV w 85,3% dni, w których uczestnicy mieli zmiany chorobowe, w porównaniu z 60,4% dni w grupie otrzymującej 5 mg priteliviru na dobę, 50,0% w grupie otrzymującej 25 mg na dobę, 44,4% w grupie grupie otrzymującej 75 mg na dobę i 50,0% w grupie otrzymującej 400 mg raz na tydzień. Mediana liczby kopii DNA log10 DNA HSV wynosiła 6,1 wśród uczestników ze zmianami, które otrzymywały placebo. Liczba kopii log10 zmniejszyła się nieco wśród uczestników otrzymujących niższe dawki priteliviru, osiągając poziom 2,9 w dawce 75 mg na dobę (P <0,001 dla porównania 75 mg priteliviru na dobę z placebo) (Tabela 2).
Opór wirusowy
Analiza regionów UL5 i UL52 związanych z opornością ujawniła zmiany w DNA we wszystkich badanych grupach w porównaniu z sekwencją referencyjną HSV-2
[podobne: wyszukiwarka skierowań na leczenie sanatoryjne, koszt aparatu ortodontycznego stałego, paciorkowiec złocisty ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: koszt aparatu ortodontycznego stałego paciorkowiec złocisty wyszukiwarka skierowań na leczenie sanatoryjne