Lokalny Ortodonta
Ortodoncja – porady i leczenie

Pritelivir hamujący prątek-helikazę dla zakażenia HSV-2 AD 7

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Cztery zmiany w UL5 zostały zidentyfikowane u pięciu uczestników. Spośród tych czterech zmian trzy były synonimami (G879A [u biorcy 5 mg priteliviru na dobę], C996T [u biorcy placebo] i G1053A [u biorcy 400 mg priteliviru tygodniowo]), a jeden był niesynonimowy (A1001G [u biorcy 5 mg priteliviru na dobę]); odpowiednia zmiana aminokwasu to H334R, który nie znajduje się w lub poniżej czwartego funkcjonalnego motywu UL5 i dlatego nie uważa się, aby powodował oporność na pritelivir.16 W UL52, zidentyfikowano dwie synonimiczne zmiany u dwóch uczestników (G2649A [w grupie placebo. biorca] i C2676T [u biorcy 25 mg priteliviru na dobę]). Wszystkie sekwencje w obrębie uczestników były identyczne. Zdarzenia niepożądane
Tabela 3. Tabela 3. Zdarzenia niepożądane. Podczas badania nie pojawiły się żadne objawy niepożądanych zdarzeń ani nieprawidłowości laboratoryjne (tabela 3 i tabela S1 w dodatkowym dodatku). Jedno poważne zdarzenie niepożądane wystąpiło u uczestnika otrzymującego codziennie 25 mg priteliviru, który był hospitalizowany z powodu zapalenia trzustki 2 tygodnie po zakończeniu leczenia; przegląd historii medycznej uczestnika ujawnił wcześniejsze związane z alkoholem zapalenie trzustki i prawdopodobne ciągłe spożywanie alkoholu. Liczba dni z nudnościami była najwyższa w grupie otrzymującej 400 mg priteliviru na tydzień (33 dni nudności), a grupa otrzymywała 5 mg na dobę (44 dni), chociaż pojedynczy uczestnik stanowił 75% dni nudności w grupie otrzymującej 400 mg na tydzień. Trzech uczestników otrzymujących pritelivir przerwało leczenie z powodu działań niepożądanych: jeden uczestnik otrzymujący 5 mg na dobę przerwał leczenie z powodu umiarkowanego bólu głowy, nudności, bólu w klatce piersiowej i duszności; jeden otrzymujący 25 mg na dobę przerwał leczenie z powodu podejrzenia tocznia rumieniowatego układowego; a jeden otrzymujący 400 mg na tydzień przerwał leczenie z powodu łagodnego lęku.
Dyskusja
Nasze badanie wykazało, że pritelivir, specyficzny dla HSV inhibitor helikazy-primazy, znacząco zmniejsza częstotliwość zrzucania HSV narządów płciowych i uszkodzenia u zdrowych mężczyzn i kobiet z zakażeniem HSV-2 narządów płciowych. Efekt był zależny od dawki, przy czym dawka dobowa 75 mg miała największe działanie przeciwwirusowe. Ponadto, przy tej dawce pritelivir zmniejszył ilość HSV w przelocie przelotowej o więcej niż 98%. Chociaż nasze badanie nie było w stanie ocenić wpływu priteliviru na nawroty objawowej opryszczki narządów płciowych, zaobserwowaliśmy znaczące zmniejszenie liczby dni uszkodzeń narządów płciowych w dawkach 75 mg na dobę i 400 mg na tydzień, które równolegle z tendencją do mniejszej liczby nawrotów w te dawki.
W naszym małym badaniu pritelivir, podawany codziennie przez 4 tygodnie, nie był związany z żadnymi nieprawidłowościami klinicznymi, laboratoryjnymi lub sercowymi, które pojawiły się podczas leczenia
[podobne: forever slim tabletki gdzie kupić, spodziectwo bez spodziectwa, nawykowe zwichnięcie rzepki ]

Tags: , ,

No Responses to “Pritelivir hamujący prątek-helikazę dla zakażenia HSV-2 AD 7”

 1. Julita Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: kamica żłóciowa[...]

 2. Kordian Says:

  Zasłyszane z SOR jednego z dużych miast Polski

 3. Yellow Menace Says:

  [..] Cytowany fragment: rewitalizacja pochwy[...]

 4. Sandbox Says:

  nie trzeba katować się restrykcyjnymi detoksami

Powiązane tematy z artykułem: forever slim tabletki gdzie kupić nawykowe zwichnięcie rzepki spodziectwo bez spodziectwa