Lokalny Ortodonta
Ortodoncja – porady i leczenie

Próba śródoperacyjnej wentylacji o małej objętości oddechowej w chirurgii jamy brzusznej AD 2

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

Randomizacja została przeprowadzona przy użyciu generowanej komputerowo sekwencji przyporządkowania i scentralizowanego systemu telefonicznego. Protokół badania i plan analizy statystycznej zostały zatwierdzone dla wszystkich ośrodków przez centralną komisję etyczną (Comité de Protection des Personnes Sud-Est I, Saint-Etienne, Francja) zgodnie z francuskim prawem. Protokół, w tym plan analizy statystycznej, jest dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie. Niezależny komitet monitorujący dane i bezpieczeństwo nadzorował przebieg badań i sprawdzał ślepe dane dotyczące bezpieczeństwa. Członkowie komitetu sterującego (patrz Dodatek dodatkowy, dostępny pod adresem) zapewniają dokładność i kompletność danych i analiz oraz wierność badania do protokołu. W procesie nie było wsparcia ani zaangażowania przemysłu. Pacjentów poddano badaniu przesiewowemu i poddano randomizacji w okresie od 31 stycznia 2011 r. Do 10 sierpnia 2012 r. W siedmiu francuskich szpitalach uniwersyteckich. Pisemną świadomą zgodę uzyskano przed randomizacją od każdego pacjenta, w dniu poprzedzającym operację. Randomizacja została rozwarstwiona zgodnie z miejscem badania i planowanym użyciem lub niewykorzystaniem pooperacyjnej analgezji zewnątrzoponowej, która jest czynnikiem, który może wpływać na wyniki.21 Zabiegi zostały ukryte przed pacjentami, personelem badawczym, statystykiem oraz komitetem monitorującym dane i bezpieczeństwo. Chociaż pracownicy, którzy gromadzili dane podczas operacji byli świadomi zadań grupowych, osoby oceniające wyniki nie były świadome tych zadań podczas całego badania.
Pacjenci
Pacjenci byli uprawnieni do udziału w badaniu, jeśli byli w wieku powyżej 40 lat, mieli zostać poddani laparoskopowej lub nieklinejowej planowej operacji głównej brzucha1 z oczekiwanym czasem trwania co najmniej 2 godzin i mieli wskaźnik ryzyka przedoperacyjnego w przypadku powikłań płuc5 niż 2. Wskaźnik ryzyka wykorzystuje klasy ryzyka w zakresie od do 5, przy czym wyższe klasy ryzyka wskazują na wyższe ryzyko wystąpienia pooperacyjnych powikłań płucnych (patrz dodatek dodatkowy). Pacjenci nie kwalifikowali się, jeśli otrzymali mechaniczną wentylację w ciągu 2 tygodni poprzedzających operację, mieli wskaźnik masy ciała (waga w kilogramach podzielona przez kwadrat wysokości w metrach) wynoszący 35 lub więcej, u których w przeszłości występowała niewydolność oddechowa lub sepsa w ciągu 2 tygodni poprzedzających zabieg chirurgiczny wymagał chirurgii klatki piersiowej lub nagłej, lub miał postępującą chorobę nerwowo-mięśniową.
Interwencje
Pacjentom przypisano wentylację mechaniczną o kontrolowanej objętości, zgodnie z jedną z dwóch strategii: nieochronną wentylacją o objętości oddechowej od 10 do 12 ml na kilogram przewidywanej masy ciała, bez żadnych PEEP i bez manewrów rekrutacji, jak opisano wcześniej20 (nieochronne- grupa wentylacyjna) lub wentylacja ochronna płuc z objętością oddechową od 6 do 8 ml na kilogram przewidywanej masy ciała, PEEP od 6 do 8 cm wody i manewry rekrutacyjne powtarzane co 30 minut po intubacji dotchawiczej (wentylacja ochronna Grupa)
[hasła pokrewne: wieprzowina wartości odżywcze, dyżury aptek bartoszyce, searchterms allegro ]

Tags: , ,

No Responses to “Próba śródoperacyjnej wentylacji o małej objętości oddechowej w chirurgii jamy brzusznej AD 2”

 1. Florian Says:

  Zawartość witamin podawana jest na 100g owoców

 2. Tymon Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do implanty Warszawa[...]

 3. Albert Says:

  Prawie wszystkie owoce mają witaminę C, minerały, barwniki

 4. Bearded Angler Says:

  [..] Cytowany fragment: elektroniczna dokumentacja medyczna[...]

 5. Gas Man Says:

  Dotyczy to calej masy ziol, darow natury

Powiązane tematy z artykułem: dyżury aptek bartoszyce searchterms allegro wieprzowina wartości odżywcze