Lokalny Ortodonta
Ortodoncja – porady i leczenie

Próba śródoperacyjnej wentylacji o małej objętości oddechowej w chirurgii jamy brzusznej AD 3

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

Każdy manewr rekrutacji polegał na zastosowaniu ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych 30 cm wody przez 30 sekund. Podczas znieczulenia w każdej grupie celowano ciśnieniem plateau nie większym niż 30 cm wody. Wszystkie pozostałe procedury wentylacji były identyczne w dwóch grupach badawczych (patrz Dodatek dodatkowy). Przewidywana masa ciała została obliczona dla każdego pacjenta za pomocą wcześniej zdefiniowanych wzorów. 11 W przypadku epizodów desaturacji tętniczej (zdefiniowanej jako obwodowe nasycenie tlenem .92%), przejściowy wzrost frakcji tlenu wdychanego (FiO2) do 100 % był dozwolony, a u pacjentów przypisanych do niechronionej wentylacji, użycie PEEP, manewry rekrutacji lub jedno i drugie było dozwolone, jeśli było to wymagane. Decyzje dotyczące wszystkich innych aspektów opieki nad pacjentem w okresie śródoperacyjnym i pooperacyjnym, w tym znieczulenia ogólnego, podawania płynów, stosowania profilaktycznych antybiotyków i postępowania pooperacyjnego, zostały wykonane przez lekarza prowadzącego, zgodnie z doświadczeniem personelu w każdym ośrodku. i rutynowa praktyka kliniczna.
Wyniki
Pierwszorzędowym rezultatem był zespół głównych powikłań płucnych i pozapłucnych występujących w 7 dniu po operacji. Poważne powikłania płucne zdefiniowano jako zapalenie płuc (określone zgodnie z kryteriami standardowymi, patrz Dodatek Uzupełniający) lub potrzeba inwazyjnej lub nieinwazyjnej wentylacji w przypadku ostrej niewydolności oddechowej. Główne powikłania pozapłucne to sepsa, ciężka sepsa i wstrząs septyczny (zdefiniowany zgodnie z kryteriami konsensusu), 22 lub zgon.
Drugorzędnymi wynikami w 30-dniowym okresie obserwacji była częstość występowania powikłań płucnych spowodowanych dowolną przyczyną, ocenianych w skali od 0 (bez powikłań płucnych) do 4 (najcięższe komplikacje) 23 (patrz Dodatek dodatkowy); zdarzenia niepożądane związane z wentylacją podczas operacji; pooperacyjna wymiana gazowa; nieoczekiwana potrzeba przyjęcia na oddział intensywnej terapii (ICU); powikłania pozapłucne; czas pobytu na oddziale intensywnej terapii i pobytach w szpitalu; oraz wskaźnik zgonu z jakiejkolwiek przyczyny po 30 dniach od operacji. Powikłania płucne analizowano osobno; w szczególności potrzeba inwazyjnej lub nieinwazyjnej wentylacji z powodu ostrej niewydolności oddechowej, rozwoju pooperacyjnej niedodmy, zapalenia płuc, ostrego uszkodzenia płuc i zespołu ostrej niewydolności oddechowej, zdefiniowanego według standardowych kryteriów (patrz Dodatek dodatkowy). Powikłania pozapłucne obejmowały zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej (SIRS); posocznica; ciężka sepsa i wstrząs septyczny; i powikłania chirurgiczne, w tym ropień śródbrzuszny, wyciek zespolenia i nieplanowana ponowna operacja (wszystkie zdefiniowane zgodnie z kryteriami konsensualnymi 22, 24).
Analiza statystyczna
Wyliczyliśmy, że próbka 400 pacjentów zapewni 80% mocy do wykrycia względnej różnicy 50% w pierwotnym wyniku, przy dwustronnym poziomie alfa 0,05, zakładając 20% odsetek powikłań pooperacyjnych w grupie niechronionej wentylacji .25 Ze względów bezpieczeństwa przeprowadzono analizę pośrednią po przyjęciu pierwszych 200 pacjentów, zgodnie z planem analizy statystycznej a priori
[więcej w: szpital kliniczny ceglana, szpital kliniczny ceglana Warszawa, szpital kliniczny ceglana bydgoszcz ]

Tags: , ,

No Responses to “Próba śródoperacyjnej wentylacji o małej objętości oddechowej w chirurgii jamy brzusznej AD 3”

 1. Papa Smurf Says:

  [..] Cytowany fragment: Przekształcanie spółek[...]

 2. Aleksander Says:

  czy to moze zagrażać życiu nienarodzonego dziecka?

 3. Alicja Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: protetyka na implantach[...]

 4. Leo Says:

  Taki sok jest smaczny, a witaminy i enzymy zawarte w nim działają natychmiast

 5. Old Orange Eyes Says:

  [..] Cytowany fragment: prywatny ośrodek leczenia alkoholizmu[...]

 6. Henryk Says:

  więcej młodych osób ma problemy z nadciśnieniem

Powiązane tematy z artykułem: contix opinie sumamed ulotka szpital kliniczny ceglana