Lokalny Ortodonta
Ortodoncja – porady i leczenie

Próba śródoperacyjnej wentylacji o małej objętości oddechowej w chirurgii jamy brzusznej AD 4

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

Komitet ds. Monitorowania danych i bezpieczeństwa nie zalecił przerwania badania na podstawie tej analizy, w związku z czym uwzględniono 400 pacjentów. W sumie 3 pacjentów zostało wykluczonych po randomizacji; operacja została przerwana przedwcześnie u 2 z 3 pacjentów z powodu rozległej choroby (czas operacji, <2 godziny), a został poddany randomizacji w wyniku błędu (naruszenie kryteriów wykluczenia). Dodatkowych 3 pacjentów zostało losowo przydzielonych do grupy badanej w celu uzyskania pełnej próbki. Rysunek 1. Ryc. 1. Ocena, randomizacja i obserwacja pacjentów. W sumie 1803 pacjentów oczekujących na operację brzuszną zostało ocenionych przed zabiegiem w celu uzyskania uprawnień do próby przez personel badawczy. Łącznie 400 pacjentów włączono do zmodyfikowanej analizy zamiar-do-leczenia i obserwowano przez 30 dni po operacji. Po randomizacji wykluczono 3 pacjentów; 2 pacjentów zostało wykluczonych, ponieważ operacja została przerwana przedwcześnie (czas trwania, <2 godziny), z powodu rozległej choroby, a przypadkowo poddano randomizacji w wyniku błędu. Następnie do badania włączono dodatkowych 3 pacjentów.
Wszystkie analizy przeprowadzono na danych pochodzących ze zmodyfikowanej populacji, która obejmowała wszystkich pacjentów, którzy zostali poddani randomizacji z wyjątkiem tych trzech, którzy zostali wykluczeni (ryc. 1). Do pierwotnej analizy wyniku zastosowano nieskorygowany test chi-kwadrat. Zastosowano wiele analiz logistyczno-regresyjnych w celu zidentyfikowania istotnych wyjściowych zmiennych towarzyszących związanych z pierwotnym wynikiem, oprócz zmiennych stratyfikacyjnych (użycie lub niewykorzystanie znieczulenia zewnątrzoponowego i ośrodka badawczego). Zmienne testowane w modelu zostały wybrane, jeśli wartość P była mniejsza niż 0,10 i jeśli były one istotne klinicznie. Skorygowane analizy przeprowadzono za pomocą silnej regresji uogólnionej liniowo-modelowej Poisson26 i przedstawiono jako ryzyko względne z 95% przedziałem ufności. W przypadku wtórnych wyników binarnych zastosowano test chi-kwadrat (lub dokładny test Fishera). Procedura Hochberga została zastosowana w celu dostosowania do wielokrotnego testowania składników złożonego pierwotnego wyniku.27 Przeprowadzono skorygowane analizy przy użyciu tych samych zmiennych kalibracyjnych, które zastosowano w analizie regresji Poissona. Zmienne ciągłe porównano z użyciem niesparowanego t-testu lub testu U Manna-Whitneya. Skorygowane analizy przeprowadzono przy użyciu tych samych zmiennych kalibracyjnych, które zastosowano w modelu regresji liniowej. Krzywe czas do zdarzenia zostały obliczone za pomocą metody Kaplana-Meiera. Szczegóły dotyczące postępowania z brakującymi danymi podano w Dodatku Uzupełniającym.
Wszystkie analizy zostały przeprowadzone przy użyciu oprogramowania Stata, wersja 12 (StataCorp)
[przypisy: choroba zimnych aglutynin Warszawa Bemowo, choroba zimnych aglutynin, wieprzowina wartości odżywcze ]

Tags: , ,

No Responses to “Próba śródoperacyjnej wentylacji o małej objętości oddechowej w chirurgii jamy brzusznej AD 4”

 1. Tan Stallion Says:

  Jak się ma zapalenie oskrzeli to trzeba leżeć cały czas w łóżku ?

 2. Rooster Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: szczoteczka elektryczna do zębów[...]

 3. Karol Says:

  Kelp nigdy nie brałam,biorę od miesiąca Hashiforte

 4. Eliza Says:

  [..] Cytowany fragment: implanty Warszawa[...]

 5. Ida Says:

  Jak was coś boli to idźcie do lekarza a nie czytajcie porady

 6. Iga Says:

  Article marked with the noticed of: zabiegi kosmetyczne[...]

 7. Blanka Says:

  Bezpiecznie sie po prostu badac

Powiązane tematy z artykułem: choroba zimnych aglutynin ortodonta radomsko wieprzowina wartości odżywcze