Lokalny Ortodonta
Ortodoncja – porady i leczenie

Próba śródoperacyjnej wentylacji o małej objętości oddechowej w chirurgii jamy brzusznej AD 5

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

Dwustronna wartość P mniejsza niż 0,05 została uznana za wskazującą na istotność statystyczną. Wyniki
Badana populacja
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka wyjściowa pacjentów. Od stycznia 2011 r. Do sierpnia 2012 r. Łącznie 1803 pacjentów oczekujących na operację jamy brzusznej zostało ocenionych pod kątem kwalifikowalności. Łącznie 400 pacjentów włączono do zmodyfikowanej analizy zamiar-do-leczenia i obserwowano przez 30 dni po operacji (Figura 1). Jeden pacjent w grupie niechronionej wentylacją otrzymał wentylację ochronną płuc, ale został włączony do analizy grupy, do której został przydzielony. Dane dotyczące pierwotnego wyniku były dostępne dla wszystkich pacjentów. Charakterystyka wyjściowa była podobna w obu grupach (tabela 1). Otwarta laparotomia, głównie do resekcji nowotworu, została przeprowadzona u 156 pacjentów (78,0%) w grupie nieochrony wentylacji iw 159 (79,5%) w grupie ochronno-wentylacyjnej (P = 0,80).
Procedury śródoperacyjne
Tabela 2. Tabela 2. Procedury śródoperacyjne. Tabela 2 pokazuje rozkład głównych procedur śródoperacyjnych. Średnia objętość oddechowa (. SD) wynosiła 11,1 . 1,1 ml na kilogram w grupie nieochronnej wentylacji, w porównaniu z 6,4 . 0,8 ml na kilogram w grupie ochronnej wentylacji (p <0,001), a wartości pozostawały w zakresie wartości docelowych w całym okres śródoperacyjny. W grupie ochronno-wentylacyjnej mediana PEEP wynosiła 6 cm wody (zakres międzykwartylowy, 6 do 8), a mediana liczby manewrów rekrutacyjnych wynosiła 9 (zakres międzykwartylowy, 6 do 12); w grupie nieochrony wentylacji wartość każdego z tych pomiarów wynosiła 0 (odstęp międzykwartylowy, 0 do 0) (tabela 2). Nie stwierdzono znaczących różnic między grupami pod względem rodzaju i czasu trwania zabiegu chirurgicznego, stosowania lub niewykorzystywania znieczulenia zewnątrzoponowego, utraty krwi, objętości podawanych płynów oraz potrzeby podawania wazopresyjnego. Pięciu pacjentów w grupie niechronionej wentylacji wymagało przynajmniej jednej śródoperacyjnej terapii ratunkowej dla desaturacji tętniczej (PEEP u jednego pacjenta, manewry rekrutacji w dwóch i dwóch w dwóch), w porównaniu z brakiem pacjentów w grupie ochronno-wentylacyjnej (P = 0,06 ).
Wyniki
Główny wynik
Tabela 3. Tabela 3. Wyniki niedostosowanych i skorygowanych analiz wyników. Poważne powikłania płucne i pozapłucne wystąpiły w ciągu pierwszych 7 dni po zabiegu u 21 pacjentów (10,5%) w grupie ochronno-wentylacyjnej, w porównaniu z 55 (27,5%) w grupie niechronionej wentylacji (skorygowane ryzyko względne, 0,40; przedział ufności [CI], 0,24 do 0,68; P = 0,001) (tabela 3). Wyniki powiązanych analiz jedno- i wielozmiennych przedstawiono w tabeli S1 w dodatkowym dodatku.
Drugorzędne wyniki
Rysunek 2
[przypisy: sumamed ulotka, tabletki na uspokojenie bez recepty, słowackie allegro ]

Tags: , ,

No Responses to “Próba śródoperacyjnej wentylacji o małej objętości oddechowej w chirurgii jamy brzusznej AD 5”

 1. Slow Trot Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do testy konsumenckie żywności[...]

 2. Justyna Says:

  Witam. Niedoczynność mam od urodzenia

 3. Dorota Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: jacuzzi[...]

 4. Toolmaker Says:

  A ja dostałam zapalenia oskrzeli z powodu przebywania z osobami palącymi.

 5. Candy Butcher Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: Olimp Carbonox[...]

 6. Julian Says:

  Zrobiłem to badanie.

Powiązane tematy z artykułem: sumamed ulotka słowackie allegro tabletki na uspokojenie bez recepty