Lokalny Ortodonta
Ortodoncja – porady i leczenie

Posts Tagged ‘contix opinie’

Krzywa progowa

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Krzywa progowa (najniższa) i krzywe równej słyszalności wg Fletchera. Przy dodatkowej podniecie ucha, już pobudzanego podnietą o pewnym natężenie, głośność (odczucie subiektywne) przyrasta proporcjonalnie do logarytmu stosunku obu podniet. Logarytm dziesiętny stosunku energii najsilniejszej podniety (granica bólu) do podniety progowej w zakresie największej rozpiętości pola słuchowego wynosi 13. Te jednostki logarytmiczne nazwano belami, a ich części dziesiętne decybelami (db). Decybele bliższe są ilościowo przyrostom głośności aniżeli bele, a w zakresie niektórych częstości na poziomie pewnych natężeń są najmniejszymi odczuwalnymi przyrostami natężenia. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘contix opinie’

Krzywa progowa

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

U dzieci na przedniej ścianie tchawicy może leżeć grasica, a w dolnych odcinkach tchawicy duże naczynia tętnicze i żylne, jak pień ramieniowo-głowowy (truncus brdchiocephalicus), dawna nazwa a. anonyrna, tętnicę szyjną wspólną (arteria carotis cornmunis) i żyłę ramieniowo-głowową, zwaną dawniej vena anonyrna, Orientacja u dzieci może być również trudniejsza, a to dlatego, że wiotka tchawica jest trudniej wyczuwalna. Podczas operacji należy każde naczynie dokładnie podwiązać nie tylko celem uniknięcia krwotoku, ale również celem niedopuszczenia do zatoru powietrznego. Jeśli mimo otwarcia tchawicy objawy duszenia nie ustąpiły, należy wykonać dolną bronchoskopię celem skontrolowania tchawicy i bodaj częściowego. usunięcia przyczyny zwężenia (nagromadzenie wydzieliny). Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘contix opinie’

Krzywa progowa

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘contix opinie’

Krzywa progowa

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘contix opinie’

Krzywa progowa

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

. WRODZONE ZWICHNIĘCIE STAWU BIODROWEGO W tym zwichnięciu wyniki są tym lepsze, im wcześniej zostaje rozpoczęte leczenie. Po ustaleniu rozpoznania należy przystąpić do nastawienia – w pierwszych tygodniach bez znieczulenia, później w uśpieniu. Nastawienie polegające na sprowadzeniu główki do panewki przez jej krawędź górną (sposób Erlachera) jest proste i prawie zawsze prowadzi do celu aż do wieku szkolnego. Po ułożeniu dziecka na grzbiecie polecamy pomocnikowi unieruchomić miednicę i żeby zapobiec jej zsuwaniu się, przymocowujemy do stołu deskę. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘contix opinie’

Krzywa progowa

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

POTRZEBA BLISKIEGO KONTAKTU. Miłość jest główną drogą ucieczki od samotności, która gnębi większość mężczyzn i kobiet przez cale prawie ich życie. B. RUSSEL Zawsze chciałem być twoim przyjacielem – powiedział Zet, gdy po raz ostatni wychodziliśmy ze szkoły. Byłem zaskoczony. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘contix opinie’

Krzywa progowa

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Gdy nie czujemy się rozumiani przez najbliższych, to nie uważamy ich za całkiem bliskich. Kontakt umysłowy i emocjonalny prowadzi do poczucia wzajemnego zrozumienia. Pojęcie to obejmuje znajomość głównych potrzeb i napięć partnera, znajomość nie werbalną, nie tylko abstrakcyjną, ale emocjonalnie zabarwioną właśnie współdoznawaniem. Dobrze kogoś rozumieć znaczy między innymi choć trochę przeżywać to, co on bardzo przeżywa. Wszystkie te płaszczyzny bliskiego kontaktu są ściśle między sobą powiązane. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘contix opinie’

Krzywa progowa

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Bliski stosunek częściowo lub całkowicie zadowala potrzebę znaczenia. Dziecko czuje się ważne, bo rzeczywiście jest dla matki najważniejszą cząstką świata. Także dorosły niezastąpienie ważny jest tylko dla tych, którzy go rzeczywiście kochają. Bliski stosunek wzmaga poczucie bezpieczeństwa. Być kochanym znaczy mieć pewność troski, na co dzień i ofiarnej opieki w razie choroby lub katastrofy. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘contix opinie’

Krzywa progowa

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Oczywiście samotność to pojęcie względne: Samotną czuje się córka kłócąca się z rodzicami, którzy nie pozwalają jej jechać autostopem. Samotnym czuje się chłopak, który patrząc przed siebie powtarza: To jest piasek bez Basi, to jest morze bez Basi, to jest horyzont bez Basi. Samotność uświadamia sobie nagle żona, gdy jej mąż ryczy ze śmiechu przy opowiadaniu dowcipu, który jej wydaje się tylko niesmaczny. Samotny czuje się starszy pan, gdy w czerwcowy wieczór spostrzega nad stawem, że jest jedynym mężczyzną, który nie obejmuje kobiety. I samotną musiała się poczuć dziewczyna, która pisała: Najbardziej mi ciebie zabrakło, gdy idąc sama przez las zobaczyłam sarnę. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘contix opinie’

Krzywa progowa

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Miłość otoczenia jest dla ludzi starych daleko większym problemem niż dla młodych, którzy prawie z natury rzeczy zwracają uwagę, czują się ważni, bezpieczni, kochani. . . Ale problemem jest dla wszystkich. Problemem subiektywnym i obiektywnym: ufność, gotowość do ofiar i wytrwałość, z jaką – mimo przestróg i złych rokowań, mimo przeciwnych doświadczeń cudzych i własnych – szukamy człowieka, który mógłby być bliskim, ta zawziętość, z jaką walczymy oto, by znaleziony był nasz, jest – powtarzam – walką o zdrowie i zadowolenie z życia. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries