Lokalny Ortodonta
Ortodoncja – porady i leczenie

Posts Tagged ‘odzież bhp’

Do kazdej probówki wlewa sie

Posted in Uncategorized  by admin
July 24th, 2019

Do każdej probówki wlewa się po 2 mI bezwodnika kwasu octowego i po 2 krople czystego kwasu siarkowego, używając jednej i tej samej pipety do wszystkich probówek. Po zatkaniu probówek korkami skłóca się je lekko i umieszcza w kolorymetrze w ciemnym miejscu na lh godziny, po czym porównywa się barwę płynów w probówkach. Znalazłszy probów- kę o barwie płynu najbardziej zbliżonej do barwy w probówce z materia- łem badanym umieszcza się obydwie probówki na arkuszu białego papieru i dodaje do probówki z silniejszym zabarwieniem odczynnika o składzie: 50 mI chloroformu, 20 ml. bezwodnika kwasu octowego i 20 kropli czy- stego kwasu siarkowego, Dla przekonania się czy barwa płynów w obu probówkach jest teraz jednakowa, odlewa się po skłóceniu z probówki, do której dodano odczynnik, tyle mI cieczy, ile dodano odczynnika, wsta- wia obydwie probówki do kolorymetru i porównuje zabarwienie, patrząc z góry na dół przez warstwę cieczy na szkło mleczne lub z dołu na odbicie w szkle lustrzanym. W ten sposób poziom płynów w obu probówkach, scv porównywa się ich barwę, jest zawsze jednakowy. Read the rest of this entry »

Comments Off