Lokalny Ortodonta
Ortodoncja – porady i leczenie

Posts Tagged ‘searchterms allegro’

Prad galwaniczny

Posted in Uncategorized  by admin
June 27th, 2019

Również prądem galwanicznym możemy wywołać odczyny błędnikowe. Prąd galwaniczny działa na pierwszy neuron nerwu przedsionkowego, więc odczyn galwaniczny wywołać można nieraz i wtedy gdy nie ma warunków do działania bodźców limfokinetycznych. W różnicowaniu klinicznym korzystamy niekiedy z tej właściwości bodźca galwanicznego. Jeśli przy jednym z uszu (na wyrostku sutkowym lub przed skrawkiem) przyłożymy katodę, a anodę w miejscu obojętnym, np. na piersiach, i włączamy prąd o natężeniu kilku miliamperów (5 do 10), wtedy wystąpi drobny oczopląs poziomo-obrotowy w stronę katody; zauważymy również skłon głowy i tułowia w kierunku wolnej fazy oczopląsu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘searchterms allegro’

Prad galwaniczny

Posted in Uncategorized  by admin
June 27th, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘searchterms allegro’

Prad galwaniczny

Posted in Uncategorized  by admin
June 27th, 2019

Nie zmieniając ustawienia kończyny robimy bezzwłocznie przednio-tylne zdjęcie kontrolne miednicy. Jeżeli zdjęcie wykazuje wynik dobry, przystępujemy II niemowląt do nałożenia opatrunku w rozkroku sposobem Bauera z opasek surowego jedwabiu (rypsu) szerokości 3 cm. Opatrunek ten trzymamy bez przerwy przez 8 miesięcy, po czym nakładamy go jeszcze na noc w ciągu 3 miesięcy; opatrunek ten można zmieniać i prać jak pieluszki. Dzieciom nieco starszym nakładamy na 3. miesiące gips biodrowy w największym zgięciu i rozkroku a na przeciąg dalszych 3 miesięcy opatrunek gipsowy w miernym odwiedzeniu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘searchterms allegro’

Prad galwaniczny

Posted in Uncategorized  by admin
June 27th, 2019

Biodro szpotawe po oddzieleniu się nasady daje u młodocianych następujące objawy: . po dłuższym staniu lub chodzeniu chory doznaje bólów w okolicy biodra lub kolana, a badanie wykrywa ograniczenie odwodzenia i skręcania. W tym wczesnym klinicznie okresie widzimy na zdjęciu nieregularny zarys nasady (skóra lamparta); w dalszym przebiegu choroby główka oddziela się powoli lub nagle wskutek nieznacznego urazu, a w tym wypadku mamy objawy świeżego złamania szyjki kości udowej (skrócenie kończyny, skręcenie stopy w bok, zniesienie czynnego unoszenia kończyny). W razie stwierdzenia zaburzeń hormonalnych (dystrophia adiposogenitalis) należy przeprowadzić odpowiednie leczenie uzupełnione podawaniem witaminy, D i przetworów wapnia; stosujemy również z reguły polecane przez Debrunnera leczenie testosteronem (2 – 4 tabletki dziennie perandrenu w ciągu 6 tygodni). W. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘searchterms allegro’

Prad galwaniczny

Posted in Uncategorized  by admin
June 27th, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘searchterms allegro’

Prad galwaniczny

Posted in Uncategorized  by admin
June 27th, 2019

Obuchowski, gdy powiada, że kompleks niższości należałoby nazwać kompleksem różnicy. Sądzę, że poczucie niższości, z którym talk często można się spotkać, wytwarza się wówczas, gdy dziecko na tyle różni się od swoich rówieśników, że nie może w ich grupie zaspokoić swojej potrzeby kontaktu, a zachowanie się otoczenia sugeruje mu, wprost lub pośrednio, że tak jest z powodu jego mniejszej wartości . . . Zasadnicze jest nie poczucie niższości, lecz poczucie różnicy. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘searchterms allegro’

Prad galwaniczny

Posted in Uncategorized  by admin
June 27th, 2019

Nasuwa się pytanie, jak to jest u dorosłego? Ile razy może on przejść przez zerwanie serdecznego stosunku i jeszcze być zdolnym do nowych? Wiek. Im człowiek jest starszy, tym trudniej mu o nowy, bliski kontakt, brak mu po temu spontanicznej żywości, zjednującego entuzjazmu, nieskrępowanej ciekawości, nieokreślonych, ale silnie pobudzających oczekiwań i nadziei. Wspomniał o tym prawie osiemdziesięcioletni S. Maugham: Z wiekiem staje się człowiek bardziej milczący. W młodości . Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘searchterms allegro’

Prad galwaniczny

Posted in Uncategorized  by admin
June 27th, 2019

Randomizacja została przeprowadzona przy użyciu generowanej komputerowo sekwencji przyporządkowania i scentralizowanego systemu telefonicznego. Protokół badania i plan analizy statystycznej zostały zatwierdzone dla wszystkich ośrodków przez centralną komisję etyczną (Comité de Protection des Personnes Sud-Est I, Saint-Etienne, Francja) zgodnie z francuskim prawem. Protokół, w tym plan analizy statystycznej, jest dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie. Niezależny komitet monitorujący dane i bezpieczeństwo nadzorował przebieg badań i sprawdzał ślepe dane dotyczące bezpieczeństwa. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘searchterms allegro’

Prad galwaniczny

Posted in Uncategorized  by admin
June 27th, 2019

Biorąc pod uwagę wiele zmiennych związanych z jakimkolwiek zagrożeniem dla nauki – w tym postrzeganą tożsamością i sposobem, w jaki wykonywane jest zagrożenie – trudno jest uogólnić, co oznacza właściwa reakcja. Na przykład przy zmianach klimatycznych, jeśli naszym celem jest chroniące środowisko federalne ustawodawstwo, być może masowe publiczne protesty, takie jak Marsz Kobiet, są konieczne do wygenerowania woli politycznej. A może, jak zasugerował behawiorystyczny ekonomista Cass Sunstein, najlepszym lekarstwem na niewiarę zakorzenionym w plemiennych lojalnościach jest identyfikacja zaskakujących walidatorów – ludzi, którzy chcą popierać naukę, którym dana grupa darzy zaufaniem ze względu na ich wspólną tożsamość.2 Jednym z ostatnich przykładów jest grupa wybitnych konserwatystów, którzy opublikowali proponowaną politykę spowolnienia globalnego ocieplenia5. W rzeczywistości wiemy o wiele więcej na temat wyzwań związanych z komunikowaniem nauki, niż z tym, jak możemy je pokonać. Być może istnieje jednak srebrna podszewka w ociepleniu wielu Amerykanów przez powszechne ujęcie alternatywnych faktów : naukowcy nie są osamotnieni w swojej determinacji, aby uczynić prawdę wiarygodną ponownie. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘searchterms allegro’

Prad galwaniczny

Posted in Uncategorized  by admin
June 27th, 2019

Wraz z rosnącą widocznością i akceptacją osób transpłciowych w Stanach Zjednoczonych zaobserwowaliśmy gwałtowny wzrost ochrony ubezpieczeniowej w zakresie usług opieki zdrowotnej związanych z transformacją płci. Pomimo toczących się sądowych walk o federalną ochronę antydyskryminacyjną dla osób transpłciowych i niepewność co do przyszłości ustawy Affordable Care Act (ACA), trend ten prawdopodobnie będzie kontynuowany: Medicare, wiele państwowych prywatnych planów, niektóre państwowe programy Medicaid i coraz większa liczba Plany sponsorowane przez pracodawców obejmują obecnie opiekę transseksualną dla osób transpłciowych. Zmiany te wynikają z rosnącego konsensusu ekspertów co do medycznej konieczności przejścia na płeć, nowych interpretacji prawnych zakazujących dyskryminacji ubezpieczeniowej osób transpłciowych oraz rosnących dowodów na to, że ubezpieczenie obejmujące transseksualistów jest opłacalne. Osoby transseksualne to te, których tożsamość płciowa – wrodzona, głęboko zakorzeniona wiedza na temat ich własnej płci – różni się od tego, która zazwyczaj wiąże się z płcią, którą przydzielono im przy narodzinach. Obecnie w Stanach Zjednoczonych jest około 1,4 miliona dorosłych osób transpłciowych (0,6% populacji) i 150 000 transseksualnych nastolatków w wieku od 13 do 17 lat.1
Jako mała, słabo poznana populacja, osoby transpłciowe często spotykają się z dyskryminacją polegającą na znęcaniu się przez podmioty świadczące opiekę zdrowotną, odrzuceniem przez pracodawców i nękaniem w toaletach i innych miejscach publicznych pomieszczeń mieszkalnych2. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries