Lokalny Ortodonta
Ortodoncja – porady i leczenie

ucho wyróznia poszczególne tony

Posted in Uncategorized  by admin
July 23rd, 2018

W tym olbrzymim zakresie częstości ucho wyróżnia poszczególne tony, różniące się między sobą nieraz bardzo nieznacznie co do wysokości. Ta zdolność rozróżniania jest zależna od natężenia i wysokości tonów. Przy średnim natężeniu można rozróżnić dwa tony niskie, których różnica częstości wyraża się 10/0 częstości (np. ton o ó4 Hz od tonu ó4, ó4 Hzj, dwa tony średniej wysokości, których częstość różni się o 0)010 częstości (np. ton 1000 Hz i 1003,3 Hz) i dwa tony wysokie, różniące się o 1010 częstości (np. tony 1ó,304 Hz i 1ó,4ó7 Hz). W całym zakresie tonów od dolnej do górnej granicy niektóre tony przedstawiają się dla ucha jako tony bardzo do siebie podobne. Idąc od dołu słyszalnej skali tonów zauważamy, że do tonu 1ó Hz bardzo podobny jest ton 32, ó4 128 itd. Hz – a zatem tony, których częstości stoją do siebie w stosunku 2:1. Interwał 2 : 1 nazywa się oktawą. Badanie słuchu od dawna stosuje tony skali c, od C2 (1ó Hz) aż do c7 (1ó,384 Hz). Znakowanie poszczególnych ronów tej skali bywało różne. Obecnie stosuje się najczęściej albo znakowanie za pomocą liter c lub ut (znakowanie francuskie) lub po prostu podaje się ilość drgań na sekundę (Hz). [patrz też: anatomia palpacyjna, chirurgiczne usuwanie ósemek, bezdechy nocne leczenie ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: anatomia palpacyjna bezdechy nocne leczenie chirurgiczne usuwanie ósemek