Lokalny Ortodonta
Ortodoncja – porady i leczenie

Wykonanie: Etap 1: Do kolbki

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Wykonanie: Etap 1: Do kolbki pojemności 100 ml z chłodnicą zwrotną wlewa się 2-4 ml badanego materiału i 20-30 ml 8ro roztworu ługu sodowego w 60ro alkoholu. Umieściwszy kolbkę we wrzącej łaźni wodnej zmydla się jej zawartość przez 2 godziny. Następnie po zlaniu zawartości kolbki do lejka rozdzielczego dodaje się po jej ostygnięciu do 40-50oC 50 ml eteru etylowego i silnie skłóca w ciągu jednej minuty (do 20 razy). War- stwę eterową sączy się przez odtłuszczony sączek Schleicher-Schlilla. Pozostałość ogrzewa się do 40-50 st. C, skłóca z nowymi 50 mI eteru, war- stwę eterową odsącza i pozostałość jeszcze raz skłóca z nowymi 50 ml eteru po poprzednim ogrzaniu do 40-50 st. C. Wszystkie trzy wyciągi eterowe zlewa się razem, eter ostrożnie odparowuj e, pozostałość suszy na wrzącej łaźni wodnej przez 15 minut i dodaje się do jeszcze ciepłej pozostałości 30 mI eteru naftowego dla oczyszczenia cholesterolu od domieszek. Otrzymamy w ten sposób wyciąg eterowy (nazwijmy go wyciągiem. eterowym A) zawiera prawie całkowity cholesterol w badanym materiale, Zostaje jeszcze niewyciągnięta i zatrzymana w roztworze mydeł tylko sto- sunkowo nieznaczna ilość cholesterolu. Wyciąg A przechowuje się dla połą- czenia go z następnymi wyciągami eteronaftowymi cholesterolu, zatrzy- manego przez roztwór ·mydeł. Etap 2: Do roztworu mydeł dodaje się stężonego kwasu solnego do wyraźnego odczynu kwaśnego i po wlaniu do lejka rozdzielczego dodaje się dwukrotnie po 50 ml eteru etylowego, wstrząsając za każdym razem bardzo dokładnie do 20 razy przez jedną minutę zawartość lejka i odsą- czając każdorazowo. warstwę eterową przez sączek Schleicher-Schlilla. Otrzymane dwa wyciągi zawierają kwasy tłuszczowe i resztki cholesterolu. Po ich złączeniu odparowuje się eter, pozostałość suszy się przez 15 minut na wrzącej łaźni wodnej i rozpuszcza się (j eszcze ciepłą) w 30 mI eteru naftowego dla oczyszczenia resztek cholesterolu i kwasów tłuszczowych od domieszek. Etap 3: Dla usunięcia kwasów tłuszczowych wyciąg eterowo-nafto- wy cholesterolu i kwasów tłuszczowych zmydla się w lejku rozdzielczym przez skłócenie go z 15 ml N/5 ługu potasowego w bezwodnym alkoholu (więc z ilością równą połowie objętości wyciągu etero-naftowego) i na- stępnie wlewa się do lejka tyleż (więc 15 ml) wody przekroplonej. Przez dokładne skłócenie osiąga się szybkie wytworzenie się 2 warstw: górnej eteronaftowej, zawierającej resztki cholesterolu, i dolnej alkoholowej, za- wierającej mydła. Po zlaniu warstwy eteronaftowej skłóca się warstwę alkoholową z nowymi 50 mI eteru naftowego i powstałą warstwę eter 0- naftową zlewa się do poprzedniej. Przez połączenie tego wyciągu etero- naftowego, zawierającego resztki cholesterolu, które pozostały w materiale zmydlanym po wyciągnięciu z niego przeważnej ilości cholesterolu, z wy- ciągiem eteronaftowym A otrzymuje się ciecz eteronaftową, zawierającą całkowity cholesterol w badanym materiale. Odparowawszy ją na wrzącej łaźni wodnej i wysuszywszy pozostałość (B) w ciągu 15 minut na tejże łaźni, bada się zawartość w niej cholesterolu w kolorymetrze autora w oparciu o odczyn Liebermann-Burcharda. Kolorymetr składa się z 6 probówek i statywu. Każda probówka pojemności 25 ml ma podziałki od 1 do 25 mI, płaskie dno, jednakowe światło i grubość ścian oraz szczelny szklany korek. Statyw jest zakryty ze wszystkich stron. U jego dołu znajduje się ruchoma desz- czułeczka, pokryta z jednej strony szkłem lustrzanym a z drugiej mle- cznym. Etap 4: Oznacza się ilość cholesterolu w kolorymetrze w sposób następujący: Ostateczną pozostałość (B) zawierającą cały cholesterol po jej wysuszeniu rozpuszcza się w 2 ml chloroformu, po czym roztwór chlo- roformowy wlewa się do jednej z probówek kolorymetru. Do pozosta- łości dodaje się ponownie 2 mI chloroformu i roztwór zlewa się do tej samej probówki, wreszcie dolewa się do pozostałości po raz trzeci tym razem 1 mI chloroformu. W ten sposób otrzymuje się 5 ml wyciągu chlo- reformowego cholesterolu Z badanego materiału. Do innych probówek kolorymetru wlewa się po 5 mI roztworu chloroformowego czystego chole- sterolu o kilku mianach, zbliżonych do przypuszczalnego miana chole- sterolu. w badanym materiale. [patrz też: , zagęszczanie rzęs, magnez i witamina b6, sklep kolagen ]

Tags: , ,

No Responses to “Wykonanie: Etap 1: Do kolbki”

 1. Wanda Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu dla amazonek[...]

 2. Celtic Charger Says:

  Od jakiegoś czasu zauważyłam że się lepiej czuję

 3. Pepper Legs Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: zabiegi kosmetyczne[...]

 4. Springheel Jack Says:

  Używam kwasu w kapsułkach

Powiązane tematy z artykułem: magnez i witamina b6 sklep kolagen zagęszczanie rzęs